ВАЛЕК

Практическия изпит – кормуване се състои в управление на МПС в градски условия пред изпитна комисия.

Маршрута за изпита – кормуване се определя от председателя на комисията и задължително съдържа следните елементи:

– Преминаване през най-малко три кръстовища, регулирани с пътни знаци или светофари;

Изпит кормуване

– Извършване на най-малко 5 десни, 5 леви и един обратен завой.
– Пресичане на улица с две платна за движение;
– Спиране и потегляне по наклон;
– Паркиране успоредно или перпендикулярно на тротоара.

По време на управлението председателя своевременно уведомява кандидата за промяна на посоката на движение.

Резултати от “Практически изпит –  кормуване”:
В случаи когато теоретичния и практически изпит са издържани следва да си приготвите следните документи за издаване на свидетелство за управление на МПС:

– Заявление за издаване на свидетелство на водача за Управление на МПС /по образец съгласно правилника за издаване на българските документи за самоличност/;
– Лична карта;
– Свидетелство за успешно издържан изпит за водач на МПС или копие;
– Удостоверение за завършен курс за оказване на първа долекарска помощ;
– Карта за медицински преглед на водача на МПС /от личния лекар/;
– Платежен документ за платена държавна такса.

В случаите когато не е издържан теоретичния изпит курсиста няма право да се явява на практически изпит. Повторно явяване на теоретичен изпит  се извършва при следващо назначаване на изпит /около седмица/
В случаите когато курсиста не е издържал практическия изпит преди повторно явяване на изпит е необходимо да вземе допълнително часове по практика.

Comments are closed.

  • Партньори:

    http://www.shofiorski-kursove-plovdiv.com