Теоретичният изпит е писмен и се провежда с тест /листовки/ на хартиен или електронен носител.

Теоретичен изпит при шофьорски курс е решаване на “Изпитен тест” от 3 броя листовки, който се състои в решаване на 45 въпроса.

Въпросите в изпитния тест /решаване на листовки/ са от учебните дисциплини:

  • Безопасност на движение по пътищата;Решаване на листовки
  • Общо устройство на МПС.

Правила и условия за решаване на листовки:

  • – Въпросите в листовките имат по  2, 3 или 4 отговора, верните от които са 1, 2 или 3 (броят на верните отговори е обявен предварително).
  • – Отговорът се приема за правилен, ако кандидатът е отбелязал всички верни отговори, без грешните.
  • – Оценяването се извършва с точкова система. Максималният брой точки е 97. В зависимост от Листовки 2трудността, въпросите носят 1, 2 или 3 точки.
  • – Издържал изпита или оценка “ДА” се поставя когато кандидата има не по-малко от 87 точки от  обшия брой или /не повече от 10 грешни точки/.
  • – Времето за решаване на листовките за водачи категория „В” е 40 минути.
  • – Верните отговори в теста се отбелязва със син химикал със знак „Х” /при хартиен носител/.
  • – При зачеркване, поправяне или изтриване върху отговорите съответния въпрос се счита за грешен.

Изпитните въпроси при тестовете /листовки/ на електронен носител са идентични по съдържание с тези на хартиен носител.

Тренировки за решаване на листовки преди да се запишете на шофьорски курс може да провеждате от Решаване на листовки online

Резултати от провеждане на теоретичен изпит /решаване на листовки/ за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория “В”  може да видите ТУК
Пълна информация за провеждането на теоретичен изпит може да получите от Методика
 
Решаване на листовки 4  Решаване на листовки 3

Comments are closed.