Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от службата за отчет на водачите на МПС при ОД на МВР /КАТ Варна/.

Информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление от водача на МПС и след заплащане на държавна такса.

Първоначалния размер на контролните точки е 39. Контролните точки се намаляват след извършване на нарушение на ЗДП или Правилника му при издаване на наказателно постановление от  контролните  органи.

съгласно чл.158 от Закона за движение по пътищата

Възстановяване на отнети контролни точки може да стане чрез допълнително обучение /еднодневен шофьорски курс/:

Водачите на МПС имат право да възстановяват не повече от 1/3 от лимита /13 точки/ за период от 1 година. За целта е необходимо да се премине теоретичен шофьорски курс, който се провежда два пъти месечно в събота, с продължителност шест учебни часа. Получения в края на курса документ се представя в Дирекция “Пътна полиция”, по място на отчет, следствие на което, на водача се възстановяват 13 точки.

Теоретичното обучение при шофьорски курсове включва: изнасяне на лекция за опресняване на знанията,  разглеждане на въпроси от последните промени в ЗДП и мултимедиен филм.

След приключване на допълнителното обучение, водачите не полагат изпит.

 

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред:

След като са изминали 2 години от последното нарушение, за което на водача са били отнети контролни точки е възможно възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред. За целта съответния водач на МПС е необходимо да отиде в Дирекция “Пътна полиция”, по място на отчет и да попълни заявление за пълно възстановяване на контролните точки.

Необходими документи за шофьорски курс за възстановяване на контролни точки:

– лична карта

– свидетелство за правоуправление

– контролен талон или акт

Курс за възстановяване на контролни точки може да се премине и при временно отнета шофьорска книжка, но не и поради загуба на всички контролни точки.

Comments are closed.