ДОКУМЕНТИ КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ШОФЬОРСКИ КУРС
  • 1. Лична карта и копие от нея – от която да е видно, че кандидата има навършени 17 год. и 9 мес.
  • 2. Снимка – 1 брой (3/4 см.)
  • 3. Диплом за завършено минимум основно образование и копие от него.

 Допълнителна информация за шофьорските курсове:

  •  1. Шофьорските курсове се провеждат по индивидуален график за всеки курсист съобразен с неговата заетост.
  • 2. Учебните материали са включени в съответната цена на шофьорски курс.
  • 3. Разсрочено плащане на договорена цена за курс – може да се договаря с обучаемия  чрез  съгласуван индивидуален план за плащане.

 

За повече информация 0888 306 813!

Comments are closed.