Теоретичен изпит – листовки

Изпит листовки

Теоретичните изпити, вътрешни и пред ДАИ се провеждат чрез решаване на тест по електронен начин /листовки/ и проверка на възприятията и реакциите чрез интерактивни видеоклипове.

Изпитният тест се състои в решаване на 45 въпроса.

За да можете да решавате листовките е необходимо да да изучите и познавате много добре:

  • Закона за движение по пътищата; 
  • Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата.

Има възможност да се запознаете с въпросите от изпитните тестове от тук:

Решаване на тест Листовки

Когато приключи теоретичното обучение всеки кандидат водач на мпс полага вътрешен теоретичен изпит. След успешното му преминаване получава право за явяване на изпит пред ИА „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

Въпросите от теста са от учебните дисциплини:

  • Безопасност на движение по пътищата;
  • Общо устройство на МПС.
Може да проверите своите знания с решаване на тест Листовки : 

Правила и условия за решаване на листовки:

– Въпросите в листовките имат по  2, 3 или 4 отговора, верните от които са 1, 2 или 3 (броят на верните отговори е обявен предварително).

– Отговорът се приема за правилен, ако кандидатът е отбелязал всички верни отговори, без грешните.

– Оценяването се извършва с точкова система. Максималният брой точки е 97. В зависимост от трудността, въпросите носят 1, 2 или 3 точки.

– Издържал изпита или оценка “ДА” се поставя когато кандидата има не по-малко от 87 точки от  обшия брой или /не повече от 10 грешни точки/.

– Времето за решаване на листовките за водачи категория „В” е 40 минути.

Тренировки за решаване на листовки преди да се запишете на шофьорски курс може да провеждате от Решаване на листовки online

Листовка
Решаване на Тест
Call Now Button