Шофьорски курс категория “В” 

Цена за шофьорски курс

Автомобил до 3500 кг.

Модул I:  Практическо обучение 31 учебни часа – 500 лв.

Модул II:Теоретично  обучение 40 учебни часа  –  100 лв.

                                                Всичко – 600 лв.

                Цени на изпити:
Вътрешен теоретичен изпит:    30 лева
Външен теоретичен изпит:        50 лева
Вътрешен практически изпит:   30 лева
Външен практически изпит:       60 лева

                               Всичко изпити: 170 лева

______________________________________________________________________________

Запишете се за курс категория АМ

Цената за шофьорски курс категория “АМ”

включва:

Модул I:   Теоретично обучение  32 учебни часа

Модул II: Практическо обучение 10 учебни часа. Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Цена за текущия период  450 лв. /включва теория, практика, застраховка и изпити/

_____________________________________________________________________________________________

Запишете се за опреснителни часовеОпреснителни шофьорски часове

Цена за допълнителен курс за тези които имат шофьорска книжка, но не са управлявали автомобил дълго време или проведеното обучение по време на шофьорския курс не е било достатъчно за да могат уверено, самостоятелно и безопасно да управляват автомобил.

Цена за текущия период от 20 до 25 лв.

_____________________________________________________________________________________________

Възстановяване на отнети контролни точки

Възстановяване на отнети контролни точки

Могат да се възстановяват не повече от 13 точки за 1 година. Необходимо да се премине теоретичен шофьорски курс, който се провежда два пъти месечно в събота, с продължителност шест учебни часа. За курса се издава документ който се представя в Областната Дирекция “Пътна полиция”, следствие на което, на водача се възстановяват 13 контролни точки.

Цена за текущия период  80 лв.

_____________________________________________________________________________________________

Възстановяване на права, след загуба на правоспособност

шофьорски курсове във Варна цени

Обучението на тези шофьорски курсове включва:
I. Теоретична част:

  1. 1. Лекции: 10 теоретични часа – провеждат се по график – от 17.30 ч.. Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала и изпитни листовки ;
  2. 2. Вътрешен изпит по теория: – след приключване на теоретичният курс – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация”;
  3. 3. Изпит по теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:  Безопасност на движението по пътищата – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – необходими точки 87 от възможни 97.

ІІ. Практическа част:

  1. 1. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – управление на автомобила в градски условия

Цена за текущия период – по договаряне

_____________________________________________________
Допълнителна информация за цени на курсове:

  1. 1. Шофьорските курсове за категория “В” се провеждат по индивидуален график за всеки курсист съобразен с неговата заетост.
  2. 2. Учебните материали са предоставят за времето на шофьорския курс.
  3. 3.Разсрочено плащане на договорена цена за курс може да се договаря с обучаемия  чрез  съгласуван индивидуален план за плащане.
  4. 4.Теорията може да се посещава допълнително в следващи курсове при желание на курсиста без да се заплаща. Времето за провеждане на теорията може да е преди обяд или след обяд.

 

Необходими документи  за записване на шофьорски курс:

♦ Лична карта и копие от нея – от която да е видно, че кандидата има навършени 17 год. и 9 мес. за категория “В” и 15 год. и 11 месеца за категория “АМ”

 Снимка – 1 брой (3/4 см.)

♦ Копие на диплом за завършено минимум основно образование, заверено с подпис.

Comments are closed.