Цена

Заплащането на шофьорския курс се извършва от курсиста, съгласно договорения план за заплащане, който е съобразен с финансовите възможности.

Шофьорски курс категория "В"

Цена за категория "В"

Шофьорски курс категория "АМ"

Модул I:  Теоретично обучение – 32 учебни часа

Модул II:Практическо обучение – 10 учебни часа.

Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Цена за текущия период  е по договаряне.

Цена за шофьорски курс АМ

Опреснителни шофьорски часове

Цената за опреснителния час е от 30 – 40 лв. и се определя в зависимост от тренировките и броя на допълнителните часовете. Възможност за договаряне на преференциална цена.

Възстановяване на отнети контролни точки

Могат да се възстановяват не повече от 13 контролни точки за 1 година. Необходимо да се премине теоретичен шофьорски курс, който се провежда два пъти месечно в събота, с продължителност шест учебни часа. За курса се издава документ който се представя в Областната Дирекция “Пътна полиция”, следствие на което, на водача се възстановяват 13 контролни точки.

Цена за текущия период  100 лв.

Автошкола Валек Теория

Възстановяване на права, след загуба на правоспособност

Обучението на тези шофьорски курсове включва:
I. Теоретична част:

1. Лекции: 10 теоретични часа – провеждат се по график – от 17.30 ч.. Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала и изпитни листовки ;

2. Вътрешен изпит по теория: – след приключване на теоретичният курс – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация”;

3. Изпит по теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:  Безопасност на движението по пътищата – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – необходими точки 87 от възможни 97.

ІІ. Практическа част:

1. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – управление на автомобила в градски условия

Цена за текущия период – по договаряне

Възстановяване на шофьорски права

Допълнителна информация за цени на курсове:

1. Шофьорските курсове за категория “В” се провеждат по индивидуален график за всеки курсист съобразен с неговата заетост.

2. Учебните материали са предоставят за времето на шофьорския курс.

3.Разсрочено плащане на договорена цена за курс може да се договаря с обучаемия  чрез  съгласуван индивидуален план за плащане.

4.Теорията може да се посещава допълнително в следващи курсове при желание на курсиста без да се заплаща. Времето за провеждане на теорията може да е преди обяд или след обяд.

Call Now Button