Контролни точки

Възстановяване на контролни точки

Възстановяване на контролни точки

Провежда се теоретично обучение в рамките на един ден. Курсът за възстановяване на контролни точки е само в СЪБОТНИ ДНИ, съгласно наредба на МВР. Учебните занятия започват от 8:00 до 13:30 часа – 6 (шест) учебни часа.

Кандидатът ТРЯБВА ДА НЯМА неплатени глоби.

Информация за наличните точки

Получава от КАТ със заявление и платена такса.

Броят на отнетите, възстановените и оставащите точки за всеки водач на МПС се водят на отчет в КАТ.

Първоначалния размер на контролните точки е 39. Те се намаляват след извършване на нарушение на ЗДП при издаване на наказателно постановление от  контролните  органи.

Водачите на МПС имат право да възстановяват не повече от 1/3 от лимита /13 точки/ за период от 1 година. За целта е необходимо да се премине теоретичен шофьорски курс. Получения в края на курса документ се представя в Дирекция “Пътна полиция” и на водача се възстановяват 13 контролни точки.

Теоретичното обучение при шофьорски курсове включва:

  • изнасяне на лекция за опресняване на знанията;  
  • разглеждане на въпроси от последните промени в ЗДП;
  • мултимедиен филм.

След приключване на допълнителното обучение, водачите не полагат изпит.

Възстановяване на точки по служебен ред

След като са изминали 2 години от последното нарушение, за което на водача са били отнети точки е възможно възстановяването на първоначалния лимит по служебен ред. За целта съответния водач на МПС е необходимо да отиде в Дирекция “Пътна полиция”, по място на отчет и да попълни заявление за пълно възстановяване на контролните точки.

Документи за шофьорски курс при възстановяване:

  1. лична карта;
  2. свидетелство за правоуправление;
  3. контролен талон или акт.

Курс  може да се премине и при временно отнета шофьорска книжка, но не и поради загуба на всички контролни точки.

Call Now Button