Шофьорските курсове се провеждат с продължителност около 60 дни. Провеждат се два модула на обучение:

– теоретичен модул;
–  практически  модул.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – 40 часа

Всеки шофьорски курс започвас обучението по теория, която се провежда в добре оборудван специализиран кабинет групово от квалифициран преподавател. Кабинета се намира срещу цирковата площадка в сградата на ТПК “Родина”. Всички учебни материали за обучението по теория са включени в “цена на курс”.

 

При обучението се изучава:

МОДУЛИ НАКРАТКО ВРЕМЕ
Безопасност на движението Изучаване на „Закона за движение по пътищата” /ЗДП/ и “Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата” /ППЗДП/ и начините за правилното им прилагане. 36 часа
Общо устройство на автомобила Основни възли на автомобила и предназначение. Технически неизправности. 4 часа

Решават се тестове, които се оценяват oт курсистите с помощта на преподавателя. За грешките се извършва анализ и се разясняват правилните отговори.

 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ – 31 учебни часа

Практическите тренировки на курс категория “В” са за изграждане и затвърждаване на умения и навици. Първоначално кормуването започва на полигонна площадка – заучаване на първите групи умения като запознаване с автомобила, органите му за управление и т.н. /около 1-2 часа в зависимост от степента на усвояване на упражненията/. Продължава с управление на автомобила извън населено място, научаване на правилното разположение на автомобила на платното, съобразяване със скоростта,  дистанцията и останалите елементи по утвърдена методика за провеждане на шофьорски курсове, докато се достигне до затвърждаване на навиците при управление на автомобила в населено място с по-голяма и сложна интензивност на движение.

Кормуване с автомобила в градски условия и изграждане на навици за безопасно управление при стриктно спазване на правилата за движение съгласно ЗДП и ППЗДП.

Всички часове по кормуване се отразяват в учебен картон срещу подпис на курсиста и инструктора. Учебният час е 50 минути, като 10 от тях за инструктаж и анализ на тренировката.

Практическото обучение на всички шофьорски курсове може да започва след провеждане на първите основни 7 теми теория съгласно наредба № 37/2002 г. в удобно за кандидата време.

Comments are closed.