Модули на обучение на шофьорския курс

Продължителността на шофьорския курс е около 60 дни. Провеждат се два модула на обучение: “Теоретичен” и “Практически”

шофьорски курс - теория и практика

Теоретична част - 40 часа

Всеки шофьорски курс започва с обучението по теория, която се провежда в добре оборудван специализиран кабинет групово от квалифициран инструктор преподавател. Занятията се провеждат според заетостта на курсистите сутрин от 09.30 до 12.00 часа или късно следобед от 16.30 до 19.00 часа само в работни дни. Всички учебни материали за обучението по теория са осигурени за периода на теорията.

Продължителност на обучението:

  • Безопасност на движението – 36 учебни часа;
  • Общо устройство на автомобила – 4 учебни часа .

Изучават се 19 теми. При обучението по теория се използва мултимедия за подобро онагледяване на учебния процес. 

В края на обучението по теория се решават тестове /листовки/, като се обсъждат проблемните въпроси с инструктор преподавателя по Теория. 

Обучението по Теория завършва с Вътрешен изпит Теория в автошколата.

При положителна оценка от Вътрешния изпит, курсиста се допуска до външен изпит Теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

Практическа част 31 часа

Практическите тренировки на курс категория “В” са за изграждане и затвърждаване на умения и навици. Първоначално кормуването започва на полигонна площадка. Заучават се първите групи умения: запознаване с автомобила, органите му за управление и т.н. /около 1-2 часа в зависимост от степента на усвояване на упражненията/. Обучението продължава с управление на автомобила извън населено място:

-научаване на правилното разположение на автомобила на платното;

-съобразяване със скоростта,  дистанцията и останалите елементи.

Практическото обучение се извършва по утвърдена методика за провеждане на шофьорски курсове. Целта е да се достигне до изграждане и затвърждаване на навиците за безопасно управление. Стриктно се спазват правилата за движение съгласно ЗДП и ППЗДП. Учебните тренировки по управление на автомобила се извършват в гр. Варна. Населено място с по-голяма и сложна интензивност на движение.

Всички часове по кормуване се отразяват в учебен картон срещу подпис на курсиста и инструктора. Учебният час е 50 минути, като 10 мин. от тях са за инструктаж и анализ на тренировката.

Практическото обучение на всички шофьорски курсове може да започва след провеждане на първите основни 7 теми теория съгласно наредба № 37/2002 г. в удобно за кандидата време.

Обучението по Практика завършва с Вътрешен изпит Практика в автошколата.

При положителна оценка от Вътрешния изпит, курсиста се допуска до външен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

Call Now Button