Изпит Практика във Варна

Изпит Практика

Провеждането на шофьорски курс завършва с изпит  “Практика”.

След завършване на практическо обучение от 31 часа, се провежда вътрешен изпит “Практика” в  автошколата.

При положителна оценка “ДА” на този изпит, курсиста се допуска до практически изпит пред ДАИ.

При отрицателна оценка “НЕ” на този първи вътрешен изпит по управление на автомобила, курсиста е длъжен да вземе минимум 4 допълнителни часа по кормуване и отново да се явите на вътрешен изпит.

Как се провежда изпита

Практическия изпит се състои в управление на МПС в градски условия пред изпитна комисия.

Маршрута за изпита се определя от председателя на комисията.

Елементи на изпита Практика

– Преминаване през най-малко три кръстовища, регулирани с пътни знаци или светофари;

– Извършване на най-малко 5 десни, 5 леви и един обратен завой.
– Пресичане на улица с две платна за движение;
– Спиране и потегляне по наклон;
– Паркиране успоредно или перпендикулярно на тротоара.

По време на управлението председателя своевременно уведомява кандидата за промяна на посоката на движение.

При оценяването на практическия изпит се отбелязват два вида грешки:

– основни;

– второстепенни.

За основни грешки се считат неправилни действия, породени от липсата на знания и умения. За второстепенни  грешки се считат правилни, но неточни действия, породени от недостатъчната тренираност на изпитвания.

За основна грешка се начисляват 3 наказателни точки, а за второстепенна 1 наказателна точка.

Оценка “ДА” се поставя при не повече от 9 наказателни точки.

Прекратяване на изпита

Изпитът се прекратява и се поставят 10 наказателни точки когато:

    – изпитваният не спре на пътен знак Б2 /STOP/;

    – изпитваният навлезе при забраняващ знак на светофара или регулировчика;

    – изпитваният навлезе срещу движението на пътен възел или път с еднопосочно движение;

    – при намеса на комисията, когато действията на изпитвания са опасни за другите участници в движението;

    – при допускане на ПТП.

При получаване на на положителен резултат оценка “ДА” от “Практически изпит –  кормуване” следва да си приготвите следните документи за издаване на “Свидетелство за управление на МПС” /шофьорска книжка/ ТУК

Call Now Button