Документи за начало на шофьорски курс

Документи при записване

  1. Лична карта и копие от нея – от която да е видно, че кандидата има навършени 17 год. и 9 мес.
  2. Снимки – 2 броя (3/4 см.)
  3. Копие на „Диплом“ за завършено минимум основно образование(след завършен VIII клас) или завършен X клас.  Когато образованието е завършено в друга държава – удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН.

Забележка:

Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата на 26.09.2017 год., получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред – т.е. след завършено основно образование.

Изисквания към кандидата

за шофьорски курс:

  • Кандидата трябва да  отговаря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДП;
  • Кандидата трябва да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
  • Кандидата трябва да не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС.

Документи, изисквани по време на шофьорския курс:

  • Документ за самоличност – лична карта или паспорт
  • Учебен картон (издава се от ръководителя на учебния център)
Call Now Button